bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły czynny jest w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00.

1. Poczta, podania, wnioski i pisma przyjmowane są w kancelarii ogólnej - sekretariacie szkoły.

2. Dokument należy przesłać drogą tradycyjną - pocztą, na adres:
Technikum nr 8, ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice
- można złożyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu
- może być również przesłany drogą mailową sekretariat@tech8katowice.pl

3. Dokumenty do wglądu okazuje się w kancelarii przy składaniu wniosku, a przesłane pocztą - po załatwieniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

4. Zaświadczenia uczniowskie o pobieraniu nauki i duplikaty legitymacji szkolnych wystawia sekretariat uczniowski. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 9 zł.

5. Koszt wydania duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 15.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 256