bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Majątek Szkoły

  • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
  • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
  • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 16 o powierzchni budowlanej 510m2, powierzchni użytkowej 1659m2 i kubaturze 9269,66m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 66 44.1.2.2014.kk, zaznaczona na mapie GM-IV.6844.1.2.2014.kk w s księdze wieczystej Tom XXV, wykaz L-922, (obręb Śródmieście-Załęże), stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek 4 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony.

Baza szkoły:

Szkoła posiada 14 sale dydaktyczne, w tym 10 sal lekcyjnych oraz 4 pracownie.

Ponadto:

Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
Gabinet medyczny: 1
Gabinet pedagoga: 1
Bufet: 1

- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 13.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 305