bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Kontrole

Rejestr przeprowadzonych kontroli w Technikum nr 8 w Katowicach

Data kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli Zalecenia
10.03.2011 Kuratorium Oświaty Art.42, monitoring wizyjny brak
11.04.2011 Kuratorium Oświaty Ocena pracy Dyrektora brak
20.04.2011 UM Katowice Ocena pracy Dyrektora brak
13.06.2011 Kuratorium Oświaty Obserwacja - egz.zawodowy brak
6.10.2011 UM Katowice Kontrola księgowa brak
13.10.2011 PSSE Katowice Przedsięwzięcia prozdrowotne brak
17.01.2012 WSSE Katowice Ocena stanu sanitarnego w protokole
9.05.2012 Kuratorium Oświaty Egz maturalny - obserwacja brak
4.05.2012 PIP Prawo pracy w protokole
10.05.2012 Kuratorium Oświaty Nadzór pedag. protokół
19.05.2012 Kuratorium Oświaty Organizacja pracy Szkoły protokół
8.02.2013 Kuratorium Oświaty Ewaluacja brak
25.02.2013 Kuratorium Oświaty Ewaluacja problemowa raport
7.03.2013 Kuratorium Oświaty Wyniki ewaluacji brak
19.04.2013 PSSE Katowice Podstępne WZW brak
5.09.2013 UM Katowice Przygotowanie Szkoły protokół
13.12.2013 Kuratorium Oświaty Zajęcia Wych Fiz protokół
22.12.2013 UM Katowice Kontrola Zarządcza protokół
30.12.2014 Kuratorium Oświaty Interaktywna Mapa Szkół brak
19.01.2015 Kuratorium Oświaty Egzaminy zewnętrzne brak
14.04.2015 WSSE Katowice Stan sanitarny Szkoły brak
3.11.2015 PIP Badanie okoliczności wypadku ucznia przy pracy -praktyki brak
11.12.2015 UM WE Stan zatrudnienia AiO brak
4-01.2016 UM WAiK realizacja planu dochodu i wydatków protokół
28.06.2016 Kuratorium Oświaty Org i tematyka zaj dyd-wych brak
5.10.2016 UM WAiK Ocena obowiążku zamieszcz danych SIO brak
24.08.2017 UM WE Dyscyplina pracy AiO protokół
12.10.2017 UM WAiK Pozyskanie dokumentacji zalecenia
25.06.2018 UM WAiK Ocena gospodarowania ZFŚS brak
27.08.2018 KO Katowice Kontrola Doraźna brak
28.02.2019 KO Narada Dyrektorów brakOpublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 08.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 286