bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Rejestry, ewidencja, archiwa

W Technikum nr 8 w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • ewidencja akt osobowych pracowników,
 • księga kontroli wewnętrznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi inwentarzowe,
 • księga kontroli sanitarnych,
 • księga druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,
 • rejestr wypadków słuchaczy i pracowników,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • szkolne archiwum.

W celu uzyskania dostępu do informacji związanych z prowadzonymi rejestrami, ewidencjami i archiwami, należy skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem: 032 2588314.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 08.06.2015
Dokument oglądany razy: 1 301