bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miast Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY: publiczna
TYP SZKOŁY: ponadgimnazjalna - Technikum
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Krzysztof Kurowski
KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: dr Dawid Tąta
PEDAGOG SZKOLNY: mgr Mirosłąwa Kossakowska
SEKRETARIAT: Iwona Rawinis, Renata WolnyOpublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 375