bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8

Kadra kierownicza

Dyrektor Szkoły

mgr Krzysztof Kurowski

Telefon: 032 2588314

E-mail: sekretariat@tech8katowice.pl

Kompetencje

patrz: O szkole - Organy szkoły i ich kompetencje.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Dawid Tąta

Telefon: 032 2588314 w.40

E-mail: d.tata@tech8katowice.pl

Podstawowe kompetencje

  • organizuje realizację procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w obszarze szkolenia praktycznego młodzieży.
  • decyduje w bieżących sprawach dotyczących organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w obszarze szkolenia praktycznego młodzieży.
  • jest zastępcą przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminującego w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • pełni nadzór pedagogiczny.Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 12.09.2018
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 168