bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek Szkoły

  • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.
  • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
  • Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 16 o powierzchni ...........m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 31 zapisana w księdze wieczystej KW ..........., zaznaczona na mapie ...........(obręb Śródmieście-Załęże), stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek 3 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej ................ m2 (powierzchnia użytkowa ................m2, powierzchnia zabudowy ............... m2 ) i kubaturze ................. m3 oraz infrastruktura towarzysząca

Baza szkoły:

Szkoła posiada 14 sale dydaktyczne, w tym 10 sal lekcyjnych oraz 4 pracownie.

Ponadto:

Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
Gabinet medyczny: 1
Gabinet pedagoga: 1
Bufet: 1Opublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 18.10.2014
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 110