bip.gov.pl
A A A K
Technikum nr 8
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Biuletyn Informacji Publicznej Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach


Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach jest miejscem, w którym zamieszczone zostały wszystkie dostępne publicznie informacje na temat tej placówki, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej i innymi aktami prawnymi.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Krzysztof Kurowski
Publikacja dnia: 18.10.2014
Podpisał: Krzysztof Kurowski
Dokument z dnia: 18.10.2014
Dokument oglądany razy: 37 910